Cầu nối giữa Nhật Bản và Châu Á

    PC Railway International Co., LTD (gọi tắt là PCRW.I) ra đời tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 6 năm 2022 với 100% vốn đầu tư từ Công ty PC Railway Consultant Co., Ltd. (gọi tắt là PCRW). Các nhân viên ban đầu là ba người được phái cử từ PCRW, bao gồm cả tổng giám đốc.
  Ở Nhật Bản, việc chuyển giao công nghệ cho tương lai đã trở thành một vấn đề lớn do sự già đi của các kỹ sư xây dựng lành nghề cùng với sự thiếu hụt nguồn nhân lực trẻ. Trước tình hình đó, từ năm 2015, PCRW đã chào đón các kỹ sư đến từ khu vực Đông Nam Á …

Tổng giám đốc
Niibe Sadao
(新部定夫)
Ly Bao Quoc
(リー・バオ・クォク)
Nguyen Manh Hung
(グェン・マン・フン)

Tin tức

Lễ khai trương công ty